Vad är det för KRÄLDJUR?

>>> kopparödla
>>> skogsödla
 
Hur skiljer man på hasselsnok och huggorm?
>>> hasselsnok eller huggorm?
>>> hasselsnok Coronella austriaca?

 
 
 
 

www.naturkamera.se