Vad är det för LARVER?

Några exempel.
Larver som vissa år kaläter och spinner in hägg?
>>> Häggspinnmal
 
Larver som vissa år gör samma sak med andra träd (ek, hassel, rönn, oxel, björk mm)?
>>> Frostfjärilar, lindmätare
 
Hål i tröjorna? Det kan vara skalbaggslarver som härjar i garderoberna.
>>>Pälsängrar
 
(Larvliknande figurer i badrummet? Silverfiskar?
>>>Silverfiskar)

 
 
 
 

 
 
 
 

www.naturkamera.se