Vad är det för en TROLLSLÄNDA?

blå trollsländor
>>> blå jungfruslända
>>> mörk u-flickslända
>>> t-flickslända
 
stora, mörka trollsländor med blå fläckar
>>> mosaiktrollsländor
>>> starrmosaikslända
>>> gungmosaikslända
>>> fjällmosaikslända
>>> brun mosaikslända
 
stora, mörka trollsländor med gula fläckar
>>> mosaiktrollsländor
>>> starrmosaikslända
 
mörka trollsländor med röda fläckar
>>> myrtrollslända
>>> nordisk kärrtrollslända
 
röda trollsländor
>>> blodröd ängstrollslända
>>> röd flickslända
 
svarta trollsländor
>>> svart ängstrollslända
 
brunsvart trollslända med svarta fläckar på vingarna
>>> fyrfläckad trollslända

 
 
 
 

www.naturkamera.se